Category: Конкурси

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање програма и пројеката у области спорта средствима буџета Општине Мало Црниће у 2016. години

            На основу члана 137. и члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 24/11 и 99/11), члана 21. Одлуке о буџету Општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 8/14), члана 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава путем дотација из буџета општине Мало Црниће за програме и пројекте у области спорта средствима буџета Општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 1/14) и Решења о образовању Комисије за одабир програма и пројеката из области спорта, број 110-4/2014 од 10. марта 2014. године и број 06-46/2015-6, од 21. 09. 2015. године,  дана 08. 02. 2016. године,  расписује се

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за финансирање  програма  и пројеката у области спорта

средствима буџета Општине Мало Црниће у 2016. години

             1.Расписује се Јавни конкурс за остваривање права на доделу средстава путем дотација из буџета Општине Мало Црниће за финансирање програма и пројеката у области спорта средствима буџета Општине Мало Црниће у 2016. години, и реализацију програма и пројеката редових тренажних и такмичарских активности спортских организација (у даљем тексту: редовне активности) и посебних активности спортских и других организација (у даљем тексту: посебне активности), из следећих области:

(more…)

ЈАВНИ КОНКУРС

КОНКУРС ИСТЕКАО: 30.9.2015.

Председник општине Мало Црниће дана 16.09.2015. године расписује :

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ТРАДИЦИОНАЛНИМ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Преузмите:

          

На основу чланова 17. 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима (“Службени гласник Републике Србије”, број 83/2014), члана 4. и 8. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник Републике Србије, број 126/2014), Општинско веће општине Мало црниће, дана 10. јула 2015. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за суфинансирање пројеката из буџета општине Мало Црниће ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години

 

  (more…)

ЈАВНИ КОНКУРС

За одабир корисника мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мало Црниће

 

 

  1. НАЗИВ МЕРЕ: Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава

(тачка 3.2-Програма подршке за спровођење пољопривредне      политике и политике  руралног развоја Општине Мало Црниће-Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета).

 

О Г Л А С о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Мало Црниће

О Г Л А С

о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Мало Црниће

путем прикупљања писмених понуда

Одлука о поништењу конкурса

Општинско веће општине Мало Црниће на седници одржаној 13.5.2015. донело је Одлуку о поништењу Јавног позива за учешће на конкурсу из области јавног информисања за 2015. годину.

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење пријава за доделу средстава намењених за стварање и побољшање услова становања  породица избеглица, кроз набавку грађевинског материјала на подручју ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ  до 25. маја 2015. ГОДИНЕ.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

ЗАВРШЕН – ИСТЕКАО

Председник општине Мало Црниће дана 09. априла 2015. године расписује :

 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ТРАДИЦИОНАЛНИМ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у циљу унапређења верских слобода и остваривања општег добра и заједничког интереса.

Одлуком о буџету општине Мало Црниће за  2015. годину ( „Службени гласник општине Мало Црниће“ број 8/2014) планирана су средства за дотације верским заједницама у укупном износу од 1.0000.000,00 динара.