Category: Конкурси

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗA УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2019. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗA УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2019. ГОДИНИ

ОБРАЗАЦ 1 – БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ 1 – ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 11/2019 – РAДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СМОЉИНАЦ, ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – СМОЉИНАЦ РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ

ПОЗИВ – СМОЉИНАЦ РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ