Category: Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 44/2019 „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОБОЉШАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ПУТЕМ ЗАМЕНЕ КОТЛА И УНАПРЕЂЕЊА ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЗАМЕНА КОТЛА

ПОЗИВ – ЗАМЕНА КОТЛА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 54/2019 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ БОЖЕВАЦ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ БОЖЕВАЦ

ПОЗИВ – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ БОЖЕВАЦ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 53/2019 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ ВЕЛИКО СЕЛО“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ВЕЛИКО СЕЛО

ПОЗИВ – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ВЕЛИКО СЕЛО

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 52/2019 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ВЕЛИКО СЕЛО

ПОЗИВ – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ВЕЛИКО СЕЛО

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 51/2019 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ СМОЉИНАЦ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СМОЉИНАЦ

ПОЗИВ – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СМОЉИНАЦ