Category: Јавне набавке

ЈАВНИ ПОЗИВ

За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

„УСЛУГА УНИШТАВАЊА ГЛОДАРА И ЛЕТЕЋИХ ИНСЕКАТА “

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Jавна набавкa мале вредности

На основу члана 39., 55. и 57., Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“, број 124/2012), Општинска управа Мало Црниће упућује

П О З И В
За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
„УСЛУГА ЧИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА “

Oбрасци:

(more…)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  1. Позив за подношење понуда – НАБАВКА ГОРИВА

  2. Позив за подношење понуда – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

  3. Позив за подношење понуда -НАБАВКА ДОБАРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

  4. Позив за подношење понуда -Набавка канцеларијског материјала

 

 

ПОЈАШЕЊЕ ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ