Category: Javne nabavke

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI- DOBRA „AUTOMOBIL ZA POTREBE POLICIJSKE STANICE U MALOM CRNIĆU“

KD JN MV -AUTOMOBIL ZA POTREBE POLICIJSKE STANICE U MALOM CRNIĆU

JAVNI POZIV-AUTOMOBIL ZA POTREBE POLICIJSKE STANICE U MALOM CRNIĆU

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE – AUTOMOBIL ZA POTREBE POLICIJSKE STANICE U MALOM CRNIĆU

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA – – AUTOMOBIL ZA POTREBE POLICIJSKE STANICE U MALOM CRNIĆU