Category: Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- РАДОВИ „СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У МАЛОМ ЦРНИЋУ“

ЈАВНИ ПОЗИВ-СПОЉАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У МАЛОМ ЦРНИЋУ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 11/2019 – РAДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СМОЉИНАЦ, ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – СМОЉИНАЦ РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ – ИЗМЕНА

ПОЗИВ – СМОЉИНАЦ РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ – ИЗМЕНА

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – СМОЉИНАЦ РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ

ПОЗИВ – СМОЉИНАЦ РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ У ОКВИРУ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ – ПОБОЉШАЊЕ ПРОТИЦАЈНОГ ПРОФИЛА КАНАЛА БАТУША

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КАНАЛ БАТУША 2018

ПОЗИВ КАНАЛ БАТУША 2018