Category: Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ ЈН БР. 67/2019 „УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ НА УПРАВНОЈ ЗГРАДИ МЛИНА У МАЛОМ ЦРНИЋУ“

ПОЗИВ – СТРУЧНИ НАДЗОР МЛИН

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА – СТРУЧНИ НАДЗОР МЛИН

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈН бр. 65/2019 – ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ КРАВЉИ ДО (НАБАВКА И МОНТАЖА АРМАТУРЕ)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА КРАВЉИ ДО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА – СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА КРАВЉИ ДО

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА КРАВЉИ ДО

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ЈН БР. 65/2019 – “УСАГЛАШАВАЊЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗРАДА НОВЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ЦРПНЕ СТАНИЦЕ) ЗА ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉИМА МАЛО ЦРНИЋЕ, ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ И САЛАКОВАЦ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – КАНАЛИЗАЦИЈА М.ЦРНИЋЕ, В.ЦРНИЋЕ, САЛАКОВАЦ

ПОЗИВ – КАНАЛИЗАЦИЈА М.ЦРНИЋЕ, В.ЦРНИЋЕ, САЛАКОВАЦ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 59/2019 – “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ У НАСЕЉУ ЦРЉЕНАЦ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ГРАЂ.РАДОВИ ПОСЛ.ПРОСТОРИЈЕ ЦРЉЕНАЦ

ПОЗИВ – ГРАЂ.РАДОВИ ПОСЛ.ПРОСТОРИЈЕ ЦРЉЕНАЦ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 58/2019 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ КАЛИШТЕ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАЛИШТЕ

ПОЗИВ – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАЛИШТЕ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 57/2019 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ КУЛА“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КУЛА

ПОЗИВ – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КУЛА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 56/2019 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ МАЛО ЦРНИЋЕ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПОЗИВ – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 44/2019 „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОБОЉШАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ПУТЕМ ЗАМЕНЕ КОТЛА И УНАПРЕЂЕЊА ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЗАМЕНА КОТЛА

ПОЗИВ – ЗАМЕНА КОТЛА