Category: Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА ЈН БР. 19/2019 – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА А ЗА ПАРТИЈУ БР. 3 – ИНОВИРАЊЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКАТ СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ КУЛА

ПОЗИВ – ДОКУМЕНТАЦИЈА ВОДОВОД КУЛА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ДОКУМЕНТАЦИЈА ВОДОВОД КУЛА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГА ЈН БР. 19/2019 – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ, САНАЦИЈУ И УРЕЂЕЊЕ ФУДБАЛСКИХ ТЕРЕНА У НАСЕЉИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПОЗИВ – ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- РАДОВИ „СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У МАЛОМ ЦРНИЋУ“

ЈАВНИ ПОЗИВ-СПОЉАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У МАЛОМ ЦРНИЋУ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 11/2019 – РAДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СМОЉИНАЦ, ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – СМОЉИНАЦ РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ – ИЗМЕНА

ПОЗИВ – СМОЉИНАЦ РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ – ИЗМЕНА

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – СМОЉИНАЦ РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ

ПОЗИВ – СМОЉИНАЦ РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ