Category: Документи

ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОРИСНИКА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА НАМЕЊЕНИХ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА СА ЛИСТОМ КОРИСНИКА РАНГИРАНИХ ПРЕМА РЕДУ ПРВЕНСТВА НА ОСНОВУ ИСПУЊЕНИХ УСЛОВА И БРОЈА БОДОВА И ИЗБОРУ ДОМАЋИНА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА

МАЛО ЦРНИЋЕ ОДЛУКА ИЗБЕГЛИЦЕ

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА ЗА РЕДОВНО ТАКМИЧЕЊЕ И ТУРНИРА У МАЛОМ ФУДБАЛУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У 2019. ГОДИНИ

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА И ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У 2019. ГОДИНИ

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Стратегија пољопривреде и руралног развоја општине за период 2018-2022 године

Образац за примедбе на нацрт Стратегије

Jавни увид за стратегију

Izvestaj o sprovedenom javnom uvidu Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja