Author: administrator

ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности “Текуће поправке и одржавање споменика у насељима Салаковац и Топоница и Изградња споменика на Врањевцу у насељу Кула општина Мало Црниће, обликоване у 3 партије“

На основу...