ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ И ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Continue reading “ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ И ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2018. ГОДИНУ”

Р Е Ш Е Њ Е О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Continue reading “Р Е Ш Е Њ Е О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ”

ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности – услуге „Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији и завршетку домова културе, уређењем центра у насељу Кобиље и Изградњом спортских терена у насељу Калиште, Кула и Црљенац општина Мало Црниће“ ЈН бр. 21/2017-1

Continue reading “ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности – услуге „Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији и завршетку домова културе, уређењем центра у насељу Кобиље и Изградњом спортских терена у насељу Калиште, Кула и Црљенац општина Мало Црниће“ ЈН бр. 21/2017-1”

Р Е Ш Е Њ Е О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА ЗА РЕДОВНО ТАКМИЧЕЊЕ И ТУРНИРА У МАЛОМ ФУДБАЛУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА У 2017. ГОДИНИ (ТРЕЋИ ПОЗИВ)

Continue reading “Р Е Ш Е Њ Е О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА ЗА РЕДОВНО ТАКМИЧЕЊЕ И ТУРНИРА У МАЛОМ ФУДБАЛУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА У 2017. ГОДИНИ (ТРЕЋИ ПОЗИВ)”

Р Е Ш Е Њ Е О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТУРНИРА У ВЕЛИКОМ И МАЛОМ ФУДБАЛУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА У 2017. ГОДИНИ

Continue reading “Р Е Ш Е Њ Е О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТУРНИРА У ВЕЛИКОМ И МАЛОМ ФУДБАЛУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА У 2017. ГОДИНИ”

Р Е Ш Е Њ Е О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ И ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА У 2017. ГОДИНИ

Continue reading “Р Е Ш Е Њ Е О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ И ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА У 2017. ГОДИНИ”

ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности „Вршење стручног надзора над реконструкцијом и завршетком домова културе, уређењем центра у насељу Кобиље и изградњом спортских терена у насељу Калиште, Кула и Црљенац општина Мало Црниће“ ЈН бр. 21/2017

Continue reading “ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности „Вршење стручног надзора над реконструкцијом и завршетком домова културе, уређењем центра у насељу Кобиље и изградњом спортских терена у насељу Калиште, Кула и Црљенац општина Мало Црниће“ ЈН бр. 21/2017”

ПОЗИВ За достављање писмених понуда у отвореном поступку “Радови на реконструкцији и завршетку домова културе и уређењу центра у насељу Кобиље на територији општине Мало Црниће, обликована у 14 партија“, а за ПАРТИЈАУ бр. 5 „Адаптација и санација дома културе у насељу Божевац (3 фаза)

Continue reading “ПОЗИВ За достављање писмених понуда у отвореном поступку “Радови на реконструкцији и завршетку домова културе и уређењу центра у насељу Кобиље на територији општине Мало Црниће, обликована у 14 партија“, а за ПАРТИЈАУ бр. 5 „Адаптација и санација дома културе у насељу Божевац (3 фаза)”