ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности – услуга ЈН бр. 1/2018 ПАРТИЈА бр. 7 „Израда пројеката азила за псе и мачке“

Continue reading “ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности – услуга ЈН бр. 1/2018 ПАРТИЈА бр. 7 „Израда пројеката азила за псе и мачке“”

ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности – услуга ЈН бр. 1/2018 ПАРТИЈА бр. 5 „Израда пројектне документације за реконструкцију и доградњу зграде општинске управе Мало Црниће “

Continue reading “ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности – услуга ЈН бр. 1/2018 ПАРТИЈА бр. 5 „Израда пројектне документације за реконструкцију и доградњу зграде општинске управе Мало Црниће “”

ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности – услуга ЈН бр. 5/2018 „Помоћ у кући за стара лица“

Continue reading “ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности – услуга ЈН бр. 5/2018 „Помоћ у кући за стара лица“”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЗИВУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЗИВУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Обавештавамо сва заинтересована лица да у поступку набавке радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката, могу преузети Обавештење о покретању јавне набавке на следећој адреси:

http://www.piu.rs/tenders.php?id=33&p_id=232

Наручилац у поступку набавке је имплементациони партнер на пројекту Програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, ,,Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд.

Средства за набавку су обезбеђена из донаторских средстава, којима управља Банка за Развој Савета Европе.

О Г Л А С ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ

Continue reading “О Г Л А С ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ”

ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности – добара ЈН бр. 4/2018 „Набавка електричне енергије“

Continue reading “ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности – добара ЈН бр. 4/2018 „Набавка електричне енергије“”

ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности – услуга ЈН бр. 1/2018 „Израда пројектно-техничке документације“ обликована по партијама а за ПАРТИЈУ бр. 1 „Израда пројеката за периодично одржавање улица у 19 насеља“

Continue reading “ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности – услуга ЈН бр. 1/2018 „Израда пројектно-техничке документације“ обликована по партијама а за ПАРТИЈУ бр. 1 „Израда пројеката за периодично одржавање улица у 19 насеља“”

ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности ЈН  бр. 2/2018 „Набавка добара за потребе репрезентације (бифе) Општинске управе Мало Црниће

 

Continue reading “ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности ЈН  бр. 2/2018 „Набавка добара за потребе репрезентације (бифе) Општинске управе Мало Црниће”

ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности – добара ЈН бр. 3/2018 „Канцеларијски материјал“

 

Continue reading “ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности – добара ЈН бр. 3/2018 „Канцеларијски материјал“”

ЈАВНИ ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Continue reading “ЈАВНИ ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА”