Почетна

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 9/2020 “РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ КУЛА, ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ – ПРВА ФАЗА“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ВОДОВОД КУЛА (ПРВА ФАЗА)

ПОЗИВ – ВОДОВОД КУЛА (ПРВА ФАЗА)

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 7/2020 ”ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ДОМА КУЛТУРЕ У НАСЕЉУ ТОПОНИЦА”

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ДОМ КУЛТУРЕ ТОПОНИЦА

ПОЗИВ – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ДОМ КУЛТУРЕ ТОПОНИЦА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 4/2020 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА КОРИСНИКА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У НАСЕЉУ СМОЉИНАЦ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ МЗ СМОЉИНАЦ

ПОЗИВ – РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ МЗ СМОЉИНАЦ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 5/2020 „ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА КОРИСНИКА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У НАСЕЉУ ЦРЉЕНАЦ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ МЗ ЦРЉЕНАЦ

ПОЗИВ – СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ МЗ ЦРЉЕНАЦ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 2/2020 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ ЦРЉЕНАЦ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ ЦРЉЕНАЦ 2020

ПОЗИВ – СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ ЦРЉЕНАЦ 2020

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 1/2020 – ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ

ПОЗИВ – СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА А КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2020. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2020. ГОДИНИ

Образац буџет пројекта-2020.

Образац изјава о прихватњу обавеза-2020

Образац предлог програма-2020