Почетна

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ ДА СУ НА САЈТУ ОПШТИНЕ У МЕНИЈУ ”ЖИВОТНА СРЕДИНА” ПОСТАВЉЕНИ СЛЕДЕЋИ ДОКУМЕНТИ И АКТА КОЈА СУ УСВОЈЕНА ОД СТРАНЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ”ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2020 ДО 2025. ГОДИНЕ – ЛЕАП”

  1. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2025. ГОДИНЕ
  2. ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
  3. ФОРМУЛАР ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНИЦИЈАТИВА, ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА ЗА ИЗМЕНУ НАЦРТА ЛЕАП-А
  4. НАЦРТ ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
  5. ИНФОРМАЦИЈА О РЕЗУЛТАТИМА КОНСУЛТАЦИЈА КОЈЕ СУ СЕ СПРОВЕЛЕ ТОКОМ ИЗРАДЕ ДОКУМЕНТА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ – ЛЕАП

 

ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 23/2019 „ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ДОМУ КУЛТУРЕ У БОЖЕВЦУ У ОКВИРУ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА“

ПОЗИВ – РАДОВИ ДОМ КУЛТУРЕ БОЖЕВАЦ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – РАДОВИ ДОМ КУЛТУРЕ БОЖЕВАЦ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – РАДОВА ЈН БР. 21/2019 “ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ФУДБАЛСКОГ КЛУБА СЛОГА 1945 ВЕЛИКО СЕЛО“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ФК СЛОГА ВЕЛИКО СЕЛО

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ФК СЛОГА ВЕЛИКО СЕЛО