ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

МАРШАЛА ТИТА 82 , -,, 12311 МАЛО ЦРНИЋЕ

Дуги назив:        ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Скраћени назив:             ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Адреса:               МАРШАЛА ТИТА 82 , -,

Поштански број и град:               12311 МАЛО ЦРНИЋЕ

Административна јединица:    МАЛО ЦРНИЋЕ

Регија: БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ

Матични број: 17046462

Порески број:  101337036

Жиро рачун:     160-33687-89 БАНЦА ИНТЕСА А.Д. БЕОГРАД

840-126647-39 БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

840-1273741-26 БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

840-30094845-89 БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

840-532641-86 БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Правни облик: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

 

Заступници:

Делатност:        Изградња стамбених и нестамбених зграда

You may also like...