REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA STRUČNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA I DODELU SREDSTAVA PODNETIH PO JAVNOM POZIVU ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE MALO CRNIĆE U 2019. GODINI