POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI – STEONE JUNICE SIMENTALSKE RASE