POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI – USLUGE JN BR. 13/2018 – VRŠENJE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA TERITORIJI OPŠTINE MALO CRNIĆE