ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR.8/2018 – SUZBIJANJE KOMARACA NA TERITORIJI OPŠTINE MALO CRNIĆE