LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA SA PREDLOGOM VISINE ODOBRENIH SREDSTAVA, PO SPROVEDENOM JAVNOM KONKURSU ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA UDRUŽENJA KOJI SU OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU MALO CRNIĆE U 2018. GODINI