KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI – JN BR. 29-2018 – NABAVKA KAMIONA