KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI JN BR. 13-2018-1 VRŠENJE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA SANACIJI POZORIŠNE SALE U MALOM CRNIĆU