ZAPISNIK SA TREĆE SEDNICE KOMISIJE ZA IZBOR ČLANOVA TELA ZA PRAĆENJE PRIMENE ANTIKORUPCIJSKOG PLANA OPŠTINE MALO CRNIĆE