ANEKS ODLUKE O DEFINISANJU USLOVA, KRITERIJUMA I MERILA ZA IZBOR ČLANOVA TELA ZA PRAĆENJE PRIMENE LAP-A