Почетна

ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОРИСНИКА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА НАМЕЊЕНИХ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА СА ЛИСТОМ КОРИСНИКА РАНГИРАНИХ ПРЕМА РЕДУ ПРВЕНСТВА НА ОСНОВУ ИСПУЊЕНИХ УСЛОВА И БРОЈА БОДОВА И ИЗБОРУ ДОМАЋИНА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА

МАЛО ЦРНИЋЕ ОДЛУКА ИЗБЕГЛИЦЕ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГА ЈН БР. 15/2019 – ИЗРАДА ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ (ЛЕАП) ЗА ПЕРИОД ОД 2020-2025. ГОДИНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ИЗРАДА ЛЕАП-А 2020-2025

ПОЗИВ – ИЗРАДА ЛЕАП-А 2020-2025

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА ЗА РЕДОВНО ТАКМИЧЕЊЕ И ТУРНИРА У МАЛОМ ФУДБАЛУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У 2019. ГОДИНИ

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА И ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У 2019. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2019. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2019. ГОДИНИ

ОБРАЗАЦ-1-предлог програма 2019.

ОБРАЗАЦ-2- БУЏЕТ ПРОЈЕКТА_2019.

ПРИЛОГ- 2 И ПРИЛОГ-3 2019