Почетна

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 26/2019 – “РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА У НАСЕЉИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2019. ГОДИНИ“

ПОЗИВ – РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА 2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА 2019

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2019. ГОДИНИ, ЗА ДОДЕЛУ 15 ПРИПЛОДНИХ ГРЛА МЛЕЧНИХ РАСА ГОВЕДА

ЈАВНИ КОНКУРС – РАСПОДЕЛА ЈУНИЦА 2019.

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ ЈУНИЦА 2019.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГА ЈН БР. 19/2019 „ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 6 ПАРТИЈА

ПОЗИВ – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 6 ПАРТИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- ДОБРА „АУТОМОБИЛ ЗА ПОТРЕБЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ У МАЛОМ ЦРНИЋУ“

КД ЈН МВ -АУТОМОБИЛ ЗА ПОТРЕБЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ У МАЛОМ ЦРНИЋУ

ЈАВНИ ПОЗИВ-АУТОМОБИЛ ЗА ПОТРЕБЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ У МАЛОМ ЦРНИЋУ

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – АУТОМОБИЛ ЗА ПОТРЕБЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ У МАЛОМ ЦРНИЋУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – – АУТОМОБИЛ ЗА ПОТРЕБЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ У МАЛОМ ЦРНИЋУ

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ ДА СУ НА САЈТУ ОПШТИНЕ У МЕНИЈУ ”ЖИВОТНА СРЕДИНА” ПОСТАВЉЕНИ СЛЕДЕЋИ ДОКУМЕНТИ И АКТА КОЈА СУ УСВОЈЕНА ОД СТРАНЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ”ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2020 ДО 2025. ГОДИНЕ – ЛЕАП”

  1. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2025. ГОДИНЕ
  2. ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
  3. ФОРМУЛАР ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНИЦИЈАТИВА, ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА ЗА ИЗМЕНУ НАЦРТА ЛЕАП-А
  4. НАЦРТ ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
  5. ИНФОРМАЦИЈА О РЕЗУЛТАТИМА КОНСУЛТАЦИЈА КОЈЕ СУ СЕ СПРОВЕЛЕ ТОКОМ ИЗРАДЕ ДОКУМЕНТА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ – ЛЕАП

 

ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ