ДРУГИ ПОНОВЉЕНИ ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

0 comments

Ј А В Н И О Г Л А С О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА – ЛИЦИТАЦИЈЕ

0 comments

ПОЗИВ За достављање писмених понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга “Вршење стручног надзора над уређењем атарских путева на територији општине Мало Црниће“

0 comments

ПОЗИВ за Достављање писмених понуда у отвореном поступку „Радови на уређењу атарских путева на територији општине Мало Црниће“

0 comments

ЈАВНИ КОНКУРС за избор директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа-Мало Црниће“ Мало Црниће

0 comments

Продужење рока и измену и допуну конкурсне документације“ за ЈН бр. 11/2017 „Наставак изградње пута Забрега-Божевац

0 comments

ЈАВНИ КОНКУРС За одабир корисника мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мало Црниће у 2017. години

0 comments

Исправка огласа

0 comments

ЗАКЉУЧАК ОСНОВНОГ СУДА У ПОЖАРЕВЦУ О ПРОДАЈИ

0 comments

Позив за подношење понуда ДОБРА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА

0 comments